MILJÖ

ODLING AV SPIRULINA BIDRAR TILL EN FÖRBÄTTRAD MILJÖ!

Det som är mycket värdefullt med odling av spirulina är de överlägset positiva miljöeffekterna särskilt om man jämfört med andra odlade livsmedel. Att odla och äta spirulina som är odlad i Sverige utan antibiotika och gifter kommer få positiva effekter både på miljön och på människors hälsa.

Närproducerat

Genom att minimera avstånd från producent till konsumen minskas användandet av fossila bränslen och utsläpp från transporter vilket är en betydande faktor till klimatförändringarna.


Närproducerat handlar också om spårbarheten och tryggheten i att veta vad du äter. Långväga importerad mat är ofta producerad i fattiga länder gör det mycket svårt att garantera vad produkten innehåller och vad det är du egentligen får i dig

Binder koldioxid effektivt

Träd binder in omkring 1-4 ton koldioxid per hektar och år. Spirulina däremot binder mer än 6,3 ton koldioxid per hektar och år. Detta bidrar ytterligare till att minska växthuseffekten.

Ref: FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1034 FIMA/C1034 (En), ISSN 2070-6065

Minskar miljöbelastning

Alger sägs vara framtidens mat därför att de är livsmedel i världsklass som växer 30 gånger snabbare än traditionella grödor. Det går dessutom att använda ur jordbruksperspektiv icke-produktiv mark och den behöver därför inte konkurera om jordbruksmark. Det sker inget läckage av näringsämnen i de recirkulerande vattentankarna. Spirulina är ett av våra mest proteinrika livsmedel och ger 20 gånger mer protein per använd markyta än sojabönor, 40 gånger mer än majs och ungefär 200 gånger mer än nötkött.

Mindre vatten- och energianvändning

Effektiv vattenanvändning dels eftersom algen odlas i vattenrecirkulerande bassänger och dels eftersom spirulina endast behöver 25 % av vattenmängden som används till sojaodling, 17 % till majsodling och endast 2 % av den mängd vatten som behövs för nötköttproduktion. Effektiv energianvändning genom att spirulina kräver väsentligt mindre energi. Energieffektiviteten hos spirulina är ca 5 gånger högre än soja, 2 gånger högre än majs och 100 gånger högre än nötkött fodrat med spannmål.


Helt utan antibiotika eller miljögifter

Spirulina odlas på ett sätt som varken kräver antibiotika eller miljögifter. Istället använder man spirulinans förmåga att kunna leva väldigt tätt och på så vis ges inga andra organismer utrymme att växa.